Urząd Miejski w Mońkach

Remont kaplicy pw. św. Kazimierza w Mońkach

Data publikacji: 9 maja, 2024

Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski oraz Proboszcz Parafii pw. MB Częstochowskiej i św. Kazimierza w Mońkach Ksiądz Dziekan Wojciech Wojtach zawarli umowę dotyczącą przekazania środków publicznych w formie dotacji celowej.

Zgodnie z umową, w bieżącym roku Gmina Mońki przekaże Parafii dotację celową na sfinansowanie prac związanych z remontem kaplicy pw. św. Kazimierza w Mońkach. Wysokość dotacji to 965 000,01 zł, w tym 945 700,01 zł to środki pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz 19 300,00 zł dotacja ze środków własnych gminy.

Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa inwestycji wraz z niezbędnymi pozwoleniami, natomiast od sierpnia planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych.