Urząd Miejski w Mońkach

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

Data publikacji: 4 maja, 2023

3 maja 2023 r. w Mońkach uczczono 232 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczystości zapoczątkowała msza święta w Kościele pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, radni Rady Miejskiej w Mońkach oraz Rady Powiatu Monieckiego, przedstawiciele jednostek administracji rządowej, służby mundurowe, poczty sztandarowe, przedstawiciele placówek oświatowych, jednostek organizacyjnych gminy Mońki oraz powiatu monieckiego, przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego, Oddziału Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”, Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej, partii politycznych,  harcerze 8 Drużyny Harcerskiej „Białe Kruki” oraz mieszkańcy.

Pod pomnikiem poświęconym żołnierzom AK na skwerze u zbiegu Alei Niepodległości i ul. Wyzwolenia Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski oraz Dyrektor Monieckiego Ośrodka Kultury Dariusz Gwiazda wygłosili okolicznościowe przemówienia. Spotkaniu towarzyszyło wspólne odśpiewanie hymnu państwowego oraz złożenie kwiatów pod pomnikami pamięci.

Po części oficjalnej obchodów odbył się w Mediatece koncert patriotyczny w wykonaniu zespołu wokalnego VOC z Monieckiego Ośrodka Kultury pn. „Płynie Wisła, płynie”.

Tekst: Joanna Konopko

Zdjęcia: Moniecki Ośrodek Kultury