Urząd Miejski w Mońkach

Trwa sprzedaż węgla przez Gminę Mońki

Data publikacji: 6 grudnia, 2022

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY MOŃKI

OD DNIA 8 GRUDNIA 2022 r. RUSZA SPRZEDAŻ WĘGLA

W RAMACH ZAKUPU PREFERENCYJNEGO

SPRZEDAŻ BĘDZIE PROWADZONA WEDŁUG KOLEJNOŚCI ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW; PROSIMY CZEKAĆ NA TELEFON Z URZĘDU MIEJSKIEGO W MOŃKACH

DYSTRYBUCJA WĘGLA BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ ZA POŚREDNICTWEM SPÓŁKI – PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ, UL. MICKIEWICZA 54 W MOŃKACH (PEC)

WĘGIEL MOŻNA ODEBRAĆ TRANSPORTEM WŁASNYM LUB TRANSPORTEM PEC DODATKOWO PŁATNYM:

  1. NA TERENIE MONIEK – 40,00 ZŁ
  2. POZA MOŃKAMI – 80,00 ZŁ

DOSTĘPNY SORTYMENT:

  1. GROSZEK/EKOGROSZEK 5-25 mm (luzem)
  2. WĘGIEL GRUBY ORZECH 25+ mm (luzem)

KWOTA ZA 1 TONĘ WĘGLA – 2 000,00 ZŁ BRUTTO

OSOBY, KTÓRE ZŁOŻYŁY WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY BĘDĄ POWIADAMIANE TELEFONICZNIE O MOŻLIWOŚCI ZAKUPU I ODBIORU WĘGLA !!! (PO OKOŁO 20-30 OSÓB DZIENNIE), ZGODNIE Z KOLEJNOŚCIĄ ZŁOŻENIA WNIOSKU ORAZ NA PODSTAWIE POZYTYWNEJ WERYFIKACJI
PO OTRZYMANIU WIADOMOŚCI TELEFONICZNEJ NALEŻY WPŁACIĆ NA KONTO GMINY MOŃKI KWOTĘ ODPOWIADAJĄCĄ ILOŚCI KUPOWANEGO WĘGLA*   Nr konta bankowego: 15 8085 0005 0007 2964 2000 0670Tytuł wpłaty: Zakup preferencyjny węgla Właściciel rachunku: GMINA MOŃKI, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki UWAGA: W treści przelewu lub dowodu wpłaty musi być wpisane: imię, nazwisko, adres osoby uprawnionej do zakupu węgla !!!   * Wpłaty należy dokonać przynajmniej na 1 dzień przed terminem odbioru węgla; *Osoby korzystające z bankowości internetowej otrzymują fakturę po zaksięgowaniu wpłaty na koncie gminy. Przepływ środków może trwać do 2 dni. Z tego powodu przelew internetowy powinien być wykonany z 2-dniowym wyprzedzeniem przed dniem odbioru faktury z Urzędu Miejskiego w Mońkach.
W PRZYPADKU WYBORU DOSTAWY WĘGLA TRANSPORTEM PEC MOŃKI NALEŻY WPŁACIĆ NA KONTO PEC MOŃKI KWOTĘ ZA TRANSPORT (40,00 zł – na terenie Moniek lub 80,00 zł poza Mońkami) Nr konta bankowego: 79 8085 0005 0004 5199 2000 0120 Tytuł wpłaty: Transport węglaWłaściciel rachunku: PEC Mońki, ul. Mickiewicza 54, 19-100 Mońki UWAGA: W treści przelewu lub dowodu wpłaty musi być wpisane: imię, nazwisko, adres osoby uprawnionej do zakupu węgla !!!   * Wpłaty należy dokonać przynajmniej na 1 – 2 dni przed terminem odbioru węgla;
Z DOWODEM WPŁATY NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ DO URZĘDU MIEJSKIEGO W MOŃKACH PO ODBIÓR FAKTURY
Z FAKTURĄ NALEŻY UDAĆ SIĘ DO PEC W MOŃKACH CELEM USTALENIA TERMINU ODBIORU WĘGLA A W PRZYPADKU DOSTAWY WĘGLA TRANSPORTEM PEC NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ DODATKOWO POTWIERDZENIE OPŁATY ZA TRANSPORT CELEM USTALENIA TERMINU DOSTAWY

W razie pytań, proszę dzwonić na numer:

1. W sprawach wpłat i odbioru faktur – Urząd Miejski w Mońkach – 85 716 25 87

2. W sprawach dostępności odpowiedniego sortymentu i odbioru węgla – PEC w Mońkach – 85 716 28 56