Urząd Miejski w Mońkach

SIM KZN

Data publikacji: 15 kwietnia, 2022

13 kwietnia 2022 r. Mońki były gospodarzem, kolejnego roboczego  spotkania  Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości Arkadiusza Urbana oraz Doradcy KZN  Pawła Krassowskiego z burmistrzami i wójtami gmin województwa podlaskiego – założycielami Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN Podlaskie sp. z o.o.. Obradom przewodniczył Burmistrz Moniek, natomiast miejscem rozmów była Mediateka.


Tematem głównym było dopracowywanie treści Umowy Spółki w formie aktu notarialnego. Powołania spółki „Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Podlasie” daje możliwość  budowy niemal 800 mieszkań w regionie. Mieszkania przeznaczone będą dla osób, które mają tak zwaną zdolność czynszową, ale nie mają zdolności kredytowej. Długoterminowy najem będzie umożliwiał opcję dojścia do własności dla zainteresowanych. To nowe rozwiązanie umożliwia samorządom budowę mieszkań czynszowych we współpracy i z finansowym wsparciem państwa.

                                                                  Zbigniew Karwowski