Urząd Miejski w Mońkach

Spotkanie dot. programu “Czyste Powietrze”

Data publikacji: 22 maja, 2024

Dzisiaj, 22 maja 2024 r., w Mediatece odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, prowadzone przez Panią Ewę Andrelczyk.

Celem spotkania było przybliżenie mieszkańcom podstawowych informacji dotyczących programu, przedstawienie zasad jego funkcjonowania, a także szeregu informacji związanych z całym procesem prawidłowego składania wniosków o dofinansowanie oraz aspektów technicznych związanych z realizacją działań podlegających dofinansowaniu.

Przypominamy, że w Urzędzie Miejskim w Mońkach, przy ul. Kolejowej 21 funkcjonuje Gminny Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Każdy mieszkaniec Gminy Mońki może uzyskać szczegółowe informacje dotyczące programu oraz pomoc w zakresie wypełnienia wniosku o dofinansowanie.