Urząd Miejski w Mońkach

Spotkanie informacyjne dla Sołtysów

Data publikacji: 29 sierpnia, 2023

Dnia 29.08.2023 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mońkach odbyło się spotkanie informacyjne dla Sołtysów z gminy Mońki. Tematem spotkania były bezpłatne szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców gminy, pracujących w rolnictwie.

Program szczepień jest realizowany w ramach projektu pn. „Program profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”, który jest finansowany w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zmniejszenie liczby zachorowań na boreliozę z Lyme i kleszczowe zapalenie mózgu w województwie podlaskim, poprzez profilaktykę pierwotną wyselekcjonowanej grupy ryzyka, tj. osób pracujących w sektorze rolnictwa, łowiectwa i rybactwa.

Ze szczepień mogą skorzystać:

– mieszkańcy gminy Mońki,

– w wieku 18-64 lata,

– pracujący w sektorze rolnictwa*, łowiectwa i rybactwa;

* do osób pracujących w gospodarstwach rolnych/indywidualnych zalicza się: właścicieli, współwłaścicieli i dzierżawców gospodarstw indywidualnych w rolnictwie, członków rodzin, współmałżonków, innych członków rodziny (tj. osób pracujących w gospodarstwie indywidualnym osób wnoszących jakikolwiek wkład pracy w działalność gospodarstwa indywidualnego), pracowników najemnych, stałych, dorywczych, pracowników kontraktowych i pomoc sąsiedzką.

Szczepienia na zlecenie Województwa Podlaskiego, który jest Liderem projektu realizuje: R MED Centrum Medycyny Pracy i Rodziny Magda Rogulska NIP 5422915115, ul. Stołeczna 7 lokal 5/2, 15-879 Białystok.

W przypadku dużej ilości osób zainteresowanych z terenu gminy Mońki (ponad 60 osób), istnieje możliwość organizacji szczepień przez R MED Centrum Medycyny Pracy i Rodziny Magda Rogulska na miejscu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mońkach.

Osoby zainteresowane, spełniające kryteria włączenia do szczepień zapraszamy do kontaktu:

– R MED Centrum Medycyny Pracy i Rodziny Magda Rogulska: tel. 696235803, 661 126021, 570645210, 537889769, 696018300,

– Urząd Miejski w Mońkach: tel. 85 716 25 87