Urząd Miejski w Mońkach

Spotkanie z przedstawicielami ZGWWP

Data publikacji: 3 września, 2020

W środę (2.09) wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski spotkał się z przedstawicielami Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, by omówić bieżące sprawy, szczególnie te związane z realizacją zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W spotkaniu z wojewodą podlaskim udział wzięli: Grzegorz Jakuć – przewodniczący ZGWWP i wójt Turośni Kościelnej, Piotr Kłys – wójt Łomży oraz burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski.

Była to również okazja do wręczenia wojewodzie publikacji, którą wydał Związek Gmin – “Podlaskie Gminy. XXX lat odrodzonego samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej”. Słowo wstępne napisał w niej również wojewoda podlaski:

“Historia powstania samorządu terytorialnego w Polsce – to opowieść o tysiącach ludzi, dla których dobro małej ojczyzny było równie ważne, jak szczęście własnej rodziny. Oni pierwsi zrozumieli, że nie można mówić o rozwoju społecznym bez odpowiedzialnej władzy na szczeblu lokalnym. (…) Gratuluję podlaskim samorządowcom efektów codziennej ciężkiej pracy na rzecz mieszkańców. Życzę im wytrwałości w dalszej służbie, społecznej wrażliwości oraz odpowiedzialności za powierzone zadania.”

Wydawnictwo zawiera materiały przesłane przez jednostki samorządu terytorialnego województwa podlaskiego i stanowi prezentację dokonań lokalnych wspólnot oraz dokumentację głównych kierunków przemian zachodzących w latach 1990 – 2020.

źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki