Urząd Miejski w Mońkach

Stadion Miejski w Mońkach ma nowe trybuny

Data publikacji: 31 października, 2023

Zakończyły się prace związane z budową trybun na Stadionie Miejskim w Mońkach.

W ramach zadania wybudowane zostały dwie trybuny – czterorzędowa, posiadająca 260 miejsc, ze schodami wejściowymi, siedziskami plastikowymi i barierkami zabezpieczającymi oraz dwurzędowa dla kibiców gości, licząca 30 miejsc. Dodatkowo wykonane zostało dojście z betonowej kostki brukowej oraz miejsca przy trybunach dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Inwestycja została zrealizowana dzięki dofinansowaniu pochodzącemu ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła 190 784 00,00 zł, natomiast całkowity koszt zadania opiewał na 288 025,66 zł.