Urząd Miejski w Mońkach

Usuń śnieg i sople z dachu!

Data publikacji: 23 stycznia, 2024

Apelujemy do właścicieli i zarządców budynków, aby zwrócili uwagę na zalegający na dachach śnieg i w razie konieczności zapewnili odśnieżanie dachu i elementów elewacji budynku. Spadający z dachów czy balkonów śnieg jest ciężki i może stanowić zagrożenie dla przebywających w pobliżu ludzi.

Przypominamy, że zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego. Nie wolno również dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i należy zapewnić właściwe i odpowiednio częste odśnieżanie dachu oraz elementów elewacji budynku. Konieczne jest usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Więcej informacji na stronie https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/komunikat-glownego-inspektora-nadzoru-budowlanego-7