Urząd Miejski w Mońkach

UWAGA!!! Informacja dla przedsiębiorców

Data publikacji: 8 grudnia, 2021

Mońki, dn. 08.12.2021r.

OR.7330.276.2021.

INFORMACJA

Od dnia 11.12.2021r., Ministerstwo Rozwoju i Technologii wprowadza zmiany w obsłudze rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Do najważniejszych zmian należą:

  • przeniesienie usług elektronicznych dla przedsiębiorców, tj. usługi założenia działalności gospodarczej, zmiany danych, zawieszenia, wznowienia i zamknięcia działalności gospodarczej ze strony ceidg.gov.pl na serwis Biznes.gov.pl,
  • wprowadzenie nowych wzorów formularzy, instrukcji oraz zaświadczeń:

a. formularz wniosku CEIDG-1 z instrukcją,

b. formularze załączników CEIDG (MW, RD, RB, POPR, PN, SC, ZS),

c. zaświadczenia i wydruki z CEIDG.

(https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/03155 – link do dokumentów obowiązujących od 11.12.2021r.)

Usługi dla przedsiębiorców, dotychczas dostępne na stronie ceidg.gov.pl, zostaną całkowicie przeniesione na portal Biznes.gov.pl. To oznacza, że nie będzie już możliwe wypełnianie przez przedsiębiorcę, np. formularza wniosku CEIDG-1, gdyż zostanie on zastąpiony intuicyjnym kreatorem – usługą online. Usługi założenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz zmiany, zawieszenia, wznowienia i zamknięcia jdg dostępne są bezpośrednio pod adresem: Biznes.qov.pl/wniosek-ceidg . Nie zmieni się natomiast sposób obsługi wniosków przez urzędników od strony Aplikacji urzędnika. Dodatkowo dane przedsiębiorców, złożone wnioski i operacje na wpisie będą dostępne dla firm po zalogowaniu w portalu Biznes.gov.pl, w zakładce Konto Przedsiębiorcy.

Wszystkie wnioski złożone przez przedsiębiorcę w formie:

  • papierowej – jeżeli urzędnik zaczął wprowadzać wniosek 10.12.2021r. (do godz. 15.30) i go nie podpisał, to wniosek zostanie usunięty i urzędnik będzie musiał 13.12.2021r. wprowadzić go ponownie do systemu (na nowej wersji wniosku),
  • semionline (wnioski w systemie Biznes.gov.pl, oznaczone jako „podpisz w urzędzie”) – jeżeli przedsiębiorca nie zdążył go podpisać w urzędzie do 10.12.201r. (do godz. 15.30), to urzędnik nie będzie go mógł odnaleźć w Aplikacji urzędnika – wnioski te zostaną usunięte. W takiej sytuacji przedsiębiorca po 13.12.2021 r. powinien jeszcze raz wypełnić wniosek CEIDG-1.

Wnioski podpisane 10.12.2021r. przez przedsiębiorcę lub urzędnika będą przetwarzane przez system bez zmian i zgodnie z kolejnością złożenia.

Zastępca Burmistrza

mgr inż. Andrzej Zdanowicz