Urząd Miejski w Mońkach

W Mońkach utworzono wirtualną strzelnicę

Data publikacji: 11 stycznia, 2023

W Zespole Szkół przy ul. Planetarnej 13 w Mońkach utworzono wirtualną strzelnicę.

Realizacja inwestycji była możliwa dzięki dotacji celowej, jaką Gmina Mońki otrzymała ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach programu „Strzelnica w powiecie 2022”.

Strzelnica przeznaczona jest do prowadzenia szkoleń strzeleckich w zakresie nauki i doskonalenia umiejętności w bezpośrednim posługiwaniu się bronią oraz do realizacji strzelań
o urozmaiconym stopniu skomplikowania, na różnych wirtualnych odległościach, przy zmiennych warunkach oświetlenia, z różnych postaw strzeleckich.

Strzelnica umożliwia prowadzenie ćwiczeń jednocześnie dla czterech strzelających
z wykorzystaniem różnych rodzajów broni treningowej – karabinków i/lub pistoletów (laserowych symulatorów broni).

Prawo korzystania ze strzelnicy mają uczniowie szkół wskazanych przez Gminę, organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz obronności państwa, inne podmioty upoważnione przez Gminę.

Strzelnica wyposażona została w multimedialny, przenośny, strzelecki systemem szkolno-treningowy „POJEDYNEK”, w skład którego wchodzi moduł projekcji z zestawem mikrokomputerowym PC, projektorem, kamerą, głośnikiem, punktem dostępowym WI-FI i Bluetooth. Moduł projekcji zintegrowany jest z klawiaturą bezprzewodową, tabletem, drukarką oraz bronią treningową.


Całkowita wartość inwestycji wynosi 238 585,51 zł, w tym dofinansowanie ze środków MON – 190 868,40 zł.