Urząd Miejski w Mońkach

WIZYTA DELEGACJI LITEWSKIEJ W MOŃKACH

Data publikacji: 17 lutego, 2023

Gmina Mońki podjęła działania zmierzające do nawiązania współpracy międzynarodowej                 z partnerem z Litwy – Gminą Święciany. Współpraca skierowana jest na stworzenie wspólnych projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie w ramach Programu Interreg Litwa – Polska 2021-2027. Program jest kontynuacją wcześniejszych edycji programu Interreg Litwa – Polska z lat 2014-2020 i 2007-2013. Celem programu jest wspieranie inteligentnego i zrównoważonego rozwoju na obszarze przygranicznym poprzez współpracę transgraniczną.

W dniach 16 – 18.02.2023 r. Gmina Mońki gości delegację litewską. W ramach wizyty odbyły się warsztaty dot. programu Interreg Litwa – Polska 2021-2027. Przedstawiciele gminy Mońki oraz gminy Święciany wymienili się doświadczeniami, potrzebami oraz priorytetami w zakresie możliwości usprawnienia działania lokalnego samorządu terytorialnego. Na spotkaniu wypracowano projekt porozumienia dotyczący aplikowania o dofinansowanie z Programu  Interreg Litwa – Polska 2021-2027 w ramach Priorytetu 2. Promowanie dobrego stanu zdrowia fizycznego i emocjonalnego oraz promocja dziedzictwa kulturowego; Poddziałania 2.2. Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych. W ramach spotkania opracowano także robocze dokumenty dotyczące dalszej współpracy.

Przedstawiciele Gminy Święciany podczas pobytu zwiedzili Mońki oraz odwiedzili jednostki organizacyjne gminy – Szkołę Podstawową nr 1, Szkołę Podstawową nr 2, Przedszkole, Mediatekę, Moniecki Ośrodek Kultury oraz siedzibę Biebrzańskiego Parku Narodowego.