Urząd Miejski w Mońkach

Włączenie syren alarmowych w dniu 01.08.2022

Data publikacji: 27 lipca, 2022

Szanowni Państwo,

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, iż w dniu
1 sierpnia 2022 r., o godz. 17.00 na terenie całego województwa zostaną uruchomione syreny alarmowe, w celu upamiętnienia 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.  

Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania
i alarmowania, wykorzystując w tym celu uregulowania zawarte w art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 poz. 96). Sygnały alarmowe
przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne.