Urząd Miejski w Mońkach

Współpraca międzynarodowa z gminą Kołki

Data publikacji: 20 września, 2022

W ramach wzajemnych zainteresowań  w pogłębianiu, umocnieniu i rozszerzaniu współpracy transgranicznej, gospodarczej i kulturalnej, w dniu 19 września 2022 r. w Urzędzie Miejski
w  Mońakch zostało podpisane porozmunienie gminy Mońki z gminą Kołki z Ukrainy.

Strony porozumienia będą współpracować w następujących dziedzinach:

 • samorządu terytorialnego;
 • kultury i sztuki;
 • rozwoju lokalnej i transgranicznej turystyki, agroturystyki i sportu;
 • ekologii;
 • bezpieczeństwo mieszkańców obszarów transgranicznych;
 • wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego;
 • przemysłu, rolnictwa, handlu.

Gminy będą realizować współpracę poprzez:

 • wspomaganie i promocję transgranicznych form współpracy;
  w szczególności poprzez Program Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027;
 • upowszechnianie dorobku kulturowego i tradycji społeczności lokalnych gmin;
 • wspieranie różnych form współpracy w zakresie edukacji, kultury, sportu i turystyki;
 • wsparcie procesów gospodarczych oraz organizowanie współpracy instytucji okołobiznesowych na obszarze gmin.