Urząd Miejski w Mońkach

Wybory do Izb Rolniczych

Data publikacji: 16 sierpnia, 2023

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 24 września 2023 r. (niedziela) odbędą się wybory do WALNYCH ZGROMADZEŃ IZB ROLNICZYCH. Głosowanie odbywać się będzie w Monieckim Ośrodku Kultury w Mońkach przy ul. Białostockiej 25 w godzinach 800 – 1800.

Spis wyborców – członków Podlaskiej Izby Rolniczej, uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym Nr 68 w Mońkach, udostępniony będzie do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a w pokoju 215 w dniach od 25 sierpnia do 1 września 2023 r. w godzinach pracy Urzędu od 730 do 1530.

WYBORCO – sprawdź czy Twoje nazwisko zostało prawidłowo umieszczone w spisie osób uprawnionych do głosowania. Zapraszam do wzięcia udziału w głosowaniu.

Informacje na temat wyborów można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mońkach osobiście lub telefonicznie pod numerem 85 716 25 87 lub na stronie internetowej Podlaskiej Izby Rolniczej www.pirol.pl.