Urząd Miejski w Mońkach

Wyniki rekrutacji uzupełniającej – Słoneczny Z …

Data publikacji: 20 czerwca, 2022

Wyniki rekrutacji uzupełniającej uczestników projektu pn. „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do  lat 3 w żłobku „Słoneczny Zakątek” w Mońkach”

            Zakończył się proces rekrutacji uzupełniającej na uczestników projektu „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do  lat 3 w żłobku „Słoneczny Zakątek” w Mońkach”. Komisja Rekrutacyjna dokonała weryfikacji złożonych dokumentów rekrutacyjnych, a następnie zgodnie wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz  Regulaminem rekrutacji uzupełniającej i uczestnictwa w projekcie  „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do  lat 3 w żłobku „Słoneczny Zakątek” w Mońkach” zakwalifikowała osoby na listę uczestników i listę rezerwową.

            Wpłynęło 42 formularzy rekrutacyjnych do projektu. W oparciu o kryteria kwalifikowalności wybrano 9 uczestników projektu.

            W przypadku skreślenia uczestnika z projektu lub zwolnienia się miejsca w żłobku w trakcie realizacji projektu – uruchomiona zostanie lista rezerwowa. Wówczas uczestnik musi nadal spełniać kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie.

            W związku z zakończonym procesem naboru do projektu, informujemy, że osoby zakwalifikowane do   udziału  w projekcie zobowiązane są do potwierdzenia  uczestnictwa w projekcie w terminie 7 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników rekrutacji.