Urząd Miejski w Mońkach

XVII Gala Nauki i Sportu

Data publikacji: 21 czerwca, 2024

Dzisiaj, 21 czerwca 2024 r., w sali widowiskowej Mediateki odbyła się XVII Gala Nauki i Sportu. Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski przywitał przybyłych gości oraz podziękował uczniom, nauczycielom, zawodnikom, trenerom i instruktorom za wkład pracy i osiągnięte wyniki. Następnie wręczył uczniom stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie i twórczości artystycznej, nagrody zawodnikom, trenerom i instruktorom oraz podziękowania nauczycielom i trenerom.

Stypendia Burmistrza Moniek za osiągnięcia w nauce otrzymali:

 • uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mońkach: Joanna Ciborowski, Antoni Grom, Wiktoria Oszczapińska, Maja Stankiewicz, Maria Możejko, Ilona Świerzbińska;
 • uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach: Adrian Niemczyk, Liliana Hnat, Kewin Bykowski, Patryk Roszkowski, Mateusz Sokołowski, Jakub Błaszczyk, Patrycja Trybułowska, Krzysztof Kulikowski.

Stypendia Burmistrza Moniek za osiągnięcia w sporcie otrzymali:

 • uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mońkach: Maja Świerzbińska i Miłosz Olechno;
 • uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mońkach: Monika Ciborowska, Maja Golecka, Aleksandra Kisło, Oliwia Lewkowska, Gabriela Oszczapińska, Gabriela Paniczko, Wiktoria Rafało, Barbara Romanowska, Patrycja Rutkowska, Zuzanna Szymańska, Aleksandra Tyszkiewicz, Dominika Wasilewska, Weronika Wilamowska, Maria Sokołowska, Weronika Czostków, Martyna Kulesza, Nikola Rafałko, Maya Borusiewicz, Karolina Kamieńska, Magda Olszewska, Julia Olszyńska, Zuzanna Szlachciuk, Zuzanna Zalewska, Ksawier Łaszcz, Stanisław Dyszkiewicz, Lena Dyszkiewicz, Jan Paniczko, Marcel Borkowski.
 • uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach: Dawid Kuczyński, Szymon Balcewicz, Łukasz Porzecki, Szymon Kuc, Tomasz Jankowski, Jakub Wyszyński, Patryk Roszkowski.

Stypendia Burmistrza Moniek za osiągnięcia w twórczości artystycznej otrzymali:

 • uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mońkach: Gabriel Winnicki, Julia Toczydłowska;
 • uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mońkach: Gabriela Radzajewska, Aleksandra Oświecińska.

Stypendia Burmistrza Moniek za dotychczasowe osiągnięcia w wojewódzkim współzawodnictwie sportowym otrzymali:

 • zawodnicy LKS „Promień” Mońki: Mateusz Jaworowski, Stanisław Szorc, Dawid Purta, Franciszek Grygo, Maciej Dziekoński, Michał Polis, Maciej Złotnik, Patryk Zalewski, Jakub Rembeliński, Aleksander Olechno, Błażej Kusielczuk, Mikołaj Jankowski, Mateusz Falkowski, Łukasz Ciborowski, Konrad Abramowicz, Ksawier Łaszcz.
 • zawodnicy Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „NETUN”: Łukasz Porzecki, Anna Magnuszewska, Andrzej Kuligowski, Patrycja Minkiewicz, Jakub Woźniewski, Szymon Roman.

Nagrody Burmistrza Moniek za dotychczasowe osiągnięcia w krajowym współzawodnictwie sportowym otrzymali zawodnicy LKS „Promień” Mońki: Adrian Augustynowicz, Kacper Bogdan, Antoni Grom, Dawid Grygo, Hubert Jaworowski, Jakub Jeleniewski, Jakub Karwowski, Bartosz Kolenda, Marcel Lenkiewicz, Alan Lisiewicz, Wiktor Moniuszko, Julian Pawelski, Dawid Stankiewicz, Patryk Tynecki, Jakub Zalewski.

Nagrody Burmistrza Moniek za dotychczasową działalność na rzecz rozwoju sportu w Gminie Mońki otrzymali: Dariusz Jaworowski, Stanisław Filewicz, Jolanta Rafało, Jan Wojtach, Karol Czubkowski, Marcin Grygo, Bartosz Kobrzyniecki, Tomasz Zdański, Krystian Kulesza, Mieczysław Gawieńczyk, Bogdan Sierba, Zbigniew Tekień,

Nagrodę Burmistrza Moniek za zasługi dla sportu w zakresie młodzieżowego współzawodnictwa krajowego otrzymał Marcin Wrutniak.

Burmistrz wręczył również podziękowania:

 • nauczycielom Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mońkach: Annie Zyskowskiej, Marcinowi Wrutniakowi, Agacie Zub, Agnieszce Kuc, Agnieszce Sierbie, Dariuszowi Grabowskiemu, Aldonie Karwowskiej, Bogdanowi Sierbie;
 • nauczycielom Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mońkach: Jolancie Rafało, Stanisławowi Filewiczowi, Elżbiecie Grygo;
 • nauczycielom ZSOiZ w Mońkach: Adamowi Baworskiemu, Renacie Zalewskiej, Agacie Szpyruk, Zbigniewowi Kapicy, Marii Szorc oraz Arturowi Augustynowiczowi;
 • trenerom: Zbigniewowi Tekieniowi, Marcinowi Grydze oraz Bartoszowi Kobrzynieckiemu.

Galę uświetniły występy zespołów działających przy Monieckim Ośrodku Kultury – dziecięcego Zespołu Ludowego „Podlasiaczki” pod kierunkiem Pani Celiny Wierzbickiej oraz grupy tanecznej Breakdance, pod okiem Pana Krzysztofa Żukowskiego.

Uroczystość prowadziła Pani Małgorzata Maciorowska.