Urząd Miejski w Mońkach

Zapraszamy do udziału w ankiecie

Data publikacji: 24 listopada, 2023

Zapraszamy mieszkańców Gminy Mońki do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).

Ankieta jest częścią konsultacji społecznych prowadzonych w celu pozyskania opinii mieszkańców Gminy Mońki na temat OZE oraz zgromadzenia uwag dot. lokalizacji farmy wiatrowej i lokalizacji gminnej farmy fotowoltaicznej.

Link do ankiety: https://forms.gle/pXg392kmexfXDVsz8

Ankieta będzie dostępna do dnia 30 listopada 2023 r.