Urząd Miejski w Mońkach

Zaproszenie na Spotkanie Okrągłego Stołu

Data publikacji: 6 czerwca, 2024

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza na Spotkanie Okrągłego Stołu, które odbędzie się 19 czerwca 2024 r. w godz. 12.00-15.00 na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku (ul Warszawska 63).

Zapraszamy wszystkich Państwa, przedstawicielki i przedstawicieli podlaskich organizacji pozarządowych na spotkanie Okrągłego Stołu. Celem jest zebranie oczekiwań ze strony organizacji pozarządowych, w jaki sposób zmienić przepisy prawne, aby były one jak najbardziej przyjazne społecznikom i stanowiły impuls do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Pomysł Okrągłych Stołów ma służyć powstaniu pakietu zmian ustawowych pod hasłem “Konstytucji dla społeczeństwa obywatelskiego”. Spotkania zostały objęte honorowym patronatem Ministry ds. społeczeństwa obywatelskiego Pani Agnieszki Buczyńskiej. Liczymy na Wasze doświadczenie, pomysłowość i odwagę w kreowaniu nowej rzeczywistości przyjaznego otoczenia prawnego dla organizacji.

Po podsumowaniu rekomendacji przewidujemy w programie część poświęconą wprowadzeniu do Standardów Ochrony Małoletnich.

Uwaga! Na wydarzenie obowiązują wcześniejsze zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy:
Link do formularza zgłoszeniowego

Iwona Zaborowska
Prezeska Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych

Informacji szczegółowych udziela: Anna Sędziak anna.sedziak@owop.org.pl

Program Podlaskiego Okrągłego Stołu ds. Pożytku Publicznego:

  • 12.00 – 12.30 Przywitanie gości i wprowadzenie do części warsztatowej.
  • 12.30 – 14.00 Praca warsztatowa w grupach tematycznych (m.in. Formy prawne, formalności i otoczenie w działaniu organizacji, Współpraca z administracją, pożytek publiczny , Sprawozdawczość, księgowość, Dialog obywatelski, reprezentatywność sektora pozarządowego, Wolontariat – swobody działalności NGO w obszarze wolontariatu).
  • 14.00 – 14.20 Podsumowanie wskazanych rekomendacji.
  • 14.20 – 15.00 Standardy Ochrony Małoletnich – obowiązki organizacji pozarządowych wynikających z tzw. „Ustawy Kamilka” – wprowadzenie do zagadnienia.

Podlaski Okrągły Stół ds. Pożytku Publicznego organizowany jest przez:
Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego oraz Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych w partnerstwie z: Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Patronat honorowy: Pani Agnieszka Buczyńska, Ministra ds. Społeczeństwa Obywatelskiego