Urząd Miejski w Mońkach

Zjazd Miejsko-Gminnego Związku OSP

Data publikacji: 1 grudnia, 2021

Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Mońkach

W dniu 19 listopada 2021r. w Urzędzie Miejskim w Mońkach odbył się Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  RP w Mońkach.
W Zjeździe uczestniczyli delegaci i przedstawiciele ze wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Mońki.

W czasie obrad złożono sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Mońkach, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, w podjętych uchwałach kolejno: udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi, zatwierdzono skład nowego Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP, skład Komisji Rewizyjnej Oddziału, wybrano Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP. Ponadto podjęto zadania na najbliższą kadencję i uchwalono program działania Oddziału Miejsko-Gminnego na lata
2021 – 2026.

Skład Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  RP w Mońkach ukonstytuował się następująco:

Prezes – Zbigniew Karwowski
Wiceprezes – Andrzej Beczko
Komendant Gminny OSP – Jarosław Szeszko
Sekretarz – Katarzyna Gwiazda 
Skarbnik – Leszek Czarnecki
Członek Prezydium Zarządu – Elwira Chojnowska 
Członek Zarządu – Kazimierz Kulesza

Wybrana na zjeździe Komisja Rewizyjna Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  RP w Mońkach ukonstytuowała się następująco:

Przewodniczący – Dariusz Wiszowaty

Sekretarz – Dariusz Gwiazda

Członek – Radosław Ciborowski

W imieniu nowo wybranego Zarządu – Prezes Zbigniew Karwowski podziękował za zaufanie i wybór oraz zobowiązał się do kontynuacji działań służących poprawie bezpieczeństwa na terenie gminy Mońki. Szczególnie podziękował strażakom ochotnikom za trud, poświęcenie, zaangażowanie i codzienną gotowość do niesienia pomocy wszystkim potrzebującym.