Urząd Miejski w Mońkach

Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji żłobka Słonecz …

Data publikacji: 16 lipca, 2021

Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji uczestników projektu pn. „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku „Słoneczny Zakątek” w Mońkach” realizowanego przez Gminę Mońki, współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca i życie

Dokumenty do pobrania: