Urząd Miejski w Mońkach

Życzenia – rozpoczęcie roku 2022

Data publikacji: 1 września, 2022

Mońki, 2022-09-01

S Z A N O W N I    P A Ń S T W O

DYREKTORZY, NAUCZYCIELE,

PRACOWNICY ADMINISTRACJI  I OBSŁUGI,

RODZICE,

DRODZY  UCZNIOWIE

Szanowni Rodzice!

Z okazji Nowego Roku Szkolnego 2022/2023 życzę Państwu, by był to czas pomyślny we współpracę ze Szkołą, by przebiegał w atmosferze wzajemnej życzliwości i zrozumienia. Życzę cierpliwości i konsekwencji w trudzie wychowania oraz wielu miłych przeżyć związanych z sukcesami Waszych Dzieci. Niech Ich osiągnięcia będą dla Państwa nieustającym powodem do dumy.

Kochani Uczniowie!

Na rozpoczynający się Rok Szkolny życzę Wam zapału i wytrwałości
w realizowaniu obowiązków szkolnych i zdobywaniu sukcesów w nauce. Niech Szkoła będzie dla Was miejscem bezpiecznym, sprzyjającym w dążeniu do osiągania zamierzonych celów

i pogłębianiu własnej wiedzy. Pracujcie i doskonalcie się.

Uczniom, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z nauką, życzę, aby spełniły się wszystkie Wasze marzenia o szkole.

 Szanowni Nauczyciele, Pracownicy Szkoły!

Życzę Państwu, by w codziennej pracy nie zabrakło spokoju, entuzjazmu i wytrwałości na drodze realizowania działań na wszystkich płaszczyznach życia Szkoły. Niech nowy rok szkolny obfituje w liczne sukcesy dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze, a realizowane cele                                     i przedsięwzięcia niech przynoszą wiele satysfakcji osobistej i uznanie otoczenia, niech inspirują do podejmowania kolejnych wyzwań i stanowią pożytek zarówno dla Szkoły, jak i środowiska lokalnego.

 Życzę Wszystkim, aby Rok Szkolny 2022/2023 upłynął w zdrowiu, był pełen pozytywnych przeżyć, które uczynią nas lepszymi i bogatszymi.                

        

Z poważaniem

Burmistrz Moniek

Zbigniew Karwowski