Urząd Miejski w Mońkach

Informacja

Data publikacji: 5 października, 2020

W dniach 6-9 października 2020 r., Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia RENEGADE/SAREX-20, przeprowadzi przedsięwzięcia dot. zdarzenia naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

W związku z powyższym na terenie gminy Mońki, w ramach ww. ćwiczenia, mogą zostać uruchomione syreny alarmowe (ogłoszenie oraz odwołanie alarmu).
Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania, wykorzystując w tym celu uregulowania zawarte w art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 poz. 96). Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne.