Urząd Miejski w Mońkach

Komisje Rady Miejskiej

Opubilowano dnia: 11 sierpnia, 2019

 Skład Komisji Rewizyjnej:

 1. Edward Tekień – Przewodniczący Komisji
 2. Marek Iwanicki – Zastępca Przewodniczącego
 3. Paweł Dąbrowski – członek Komisji
 4. Barbara Sajkowska – członek Komisji
 5. Władysław Marek Moniuszko – członek Komisji

Skład Komisji ds. Planowania, Budżetu i Finansów:

 1. Barbara Sajkowska – Przewodniczący Komisji
 2. Halina Skibicka – Zastępca Przewodniczącego
 3. Barbara Iwona Iwanicka – członek Komisji
 4. Paweł Szypcio – członek Komisji
 5. Tomasz Kuczyński – członek Komisji

Skład Komisji ds. Rodziny, Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej:

 1. Paweł Dąbrowski – Przewodniczący Komisji
 2. Tomasz Kuczyński – Zastępca Przewodniczącego
 3. Marianna Wojtkielewicz – członek Komisji
 4. Barbara Iwona Iwanicka – członek Komisji
 5. Halina Skibicka – członek Komisji

Skład Komisji ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego:

 1. Krzysztof Sienkiewicz – Przewodniczący Komisji
 2. Władysław Marek Moniuszko  – Zastępca Przewodniczącego
 3. Alojzy Jankowski  – członek Komisji
 4. Marek Kamiński – członek Komisji
 5.  Leszek Markowski – członek Komisji

Skład Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Sportu:

 1. Agata Bogdańska – Przewodniczący Komisji
 2. Marek Kamiński – Zastępca Przewodniczącego
 3. Paweł Szypcio – członek Komisji
 4. Alojzy Jankowski – członek Komisji
 5. Leszek Markowski – członek Komisji

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Marek Iwanicki – Przewodniczący Komisji
 2. Edward Tekień – Zastępca Przewodniczącego
 3. Krzysztof Sienkiewicz – członek Komisji
 4. Agata Bogdańska – członek Komisji
 5. Marianna Wojtkielewicz – członek Komisji