Urząd Miejski w Mońkach

Komisje Rady Miejskiej

Opubilowano dnia: 11 sierpnia, 2019

Komisje Rady Miejskiej w Mońkach – kadencja 2024-2029

Skład Komisji Rewizyjnej:

 1. Grzegorz Rogowski – Przewodniczący Komisji
 2. Edward Tekień – Zastępca Przewodniczącego
 3. Paweł Dąbrowski – członek Komisji
 4. Alojzy Jankowski – członek Komisji
 5. Marek Iwanicki – członek Komisji

Skład Komisji ds. Planowania, Budżetu i Finansów:

 1. Halina Skibicka – Przewodniczący Komisji
 2. Mariola Sajkowska – Zastępca Przewodniczącego
 3. Wojciech Jacek Niedziołko – członek Komisji
 4. Barbara Iwona Iwanicka – członek Komisji
 5. Leszek Markowski – członek Komisji

Skład Komisji ds. Rodziny, Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej:

 1. Paweł Dąbrowski – Przewodniczący Komisji
 2. Halina Skibicka – Zastępca Przewodniczącego
 3. Grzegorz Rogowski – członek Komisji
 4. Elżbieta Kuklo-Bogdan – członek Komisji
 5. Wojciech Smółko – członek Komisji

Skład Komisji ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego:

 1. Alojzy Jankowski – Przewodniczący Komisji
 2. Wojciech Smółko – Zastępca Przewodniczącego
 3. Leszek Marek Burzyński – członek Komisji
 4. Andrzej Grygorczyk – członek Komisji
 5. Leszek Markowski – członek Komisji

Skład Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Sportu:

 1. Bogdan Kazimierz Sierba – Przewodniczący Komisji
 2. Barbara Iwona Iwanicka – Zastępca Przewodniczącego
 3. Leszek Marek Burzyński – członek Komisji
 4. Halina Skibicka – członek Komisji
 5. Mariola Sajkowska – członek Komisji

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Andrzej Grygorczyk – Przewodniczący Komisji
 2. Alojzy Jankowski – Zastępca Przewodniczącego
 3. Grzegorz Rogowski – członek Komisji
 4. Marek Iwanicki – członek Komisji
 5. Edward Tekień – członek Komisji