Urząd Miejski w Mońkach

Gospodarka odpadami

Opubilowano dnia: 13 października, 2023

ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE

1.WYKAZ-FIRM-POSIADAJĄCYCH-ZEZWOLENIE-NA-OPRÓŻNIANIE-ZBIORNIKÓW-BEZODPŁYWOWYCH-I-TRANSPORT-NIECZYSTOŚCI-CIEKŁYCHPobierz 2.-INFORMACJA-O-KONTROLACH-NIERUCHOMOŚCI-POŁOŻONYCH-NA-TERENIE-MIASTA-I-GMINY-MOŃKI-KTÓRE-NIE-SĄ-PODŁĄCZONE-DO-KANALIZACJI-SANITARNEJPobierz 3.-PLAN-KONTROLI-WŁAŚCICIELI-NIERUCHOMOŚCI-W-ZAKRESIE-POZBYWANIA-SIĘ-NIECZYSTOŚCI-CIEKŁYCH-NA-LATA-2023-2024Pobierz 4.-OBOWIĄZKOWE-ZGŁOSZENIE-ZBIORNIKÓW-BEZODPŁYWOWYCH-Z-TERENU-GMINY-MOŃKI-IIPobierz ...
Czytaj Dalej

WNIOSKI NA WYDANIE ZEZWOLENIA

1.-WNIOSEK-O-WYDANIE-ZEZWOLENIA-NA-PROWADZENIE-GRZEBOWISK-I-SPALARNI-ZWŁOK-ZWIERZĘCYCHPobierz 2.-WNIOSEK-O-UDZIELENIE-ZEZWOLENIA-NA-OPRÓŻNIANIE-ZBIORNIKÓWPobierz 3.WNIOSEK-O-WYDANIE-ZEZWOLENIA-NA-PROWADZENIE-SCHRONISKPobierz 4. Wykaz-zezwoleńPobierz ...
Czytaj Dalej

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD …

1. REJESTR-DZIAŁALNOŚCI-REGULOWANEJ-DLA-PRZEDSIĘBIORCÓW-ODBIERAJĄCYCH-ODPADY-KOMUNALNE-OD-POSIADACZY-NIERUCHOMOŚCI-Z-TERENU-MIASTA-I-GMINY-MOŃKIPobierz 2. OŚWIADCZENIEPobierz 3.-WNIOSEK-O-WPIS-DO-REJESTRU-DZIAŁALNOŚCI-REGULOWANEJPobierz ...
Czytaj Dalej

PSZOK

1. PUNKT-SELEKTYWNEJ-ZBIÓRKI-ODPADÓW-KOMUNALNYCHPobierz 2.-REGULAMIN-PSZOKPobierz ...
Czytaj Dalej

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

1.-STAWKA-OPŁAT-ZA-GOSPODAROWANIE-ODPADAMIPobierz 2.-TERMINY-OPŁAT-ZA-GOSPODAROWANIE-ODPADAMI-KOMUNALNYMIPobierz ...
Czytaj Dalej

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

1.INFORMACJE-O-FIRMIE-ODBIERAJĄCEJ-ODPADY-Z-TERENU-MIASTA-I-GMINY-MOŃKIPobierz 2.-MIEJSCE-ZAGOSPODAROWANIA-ODPADÓW-KOMUNALNYCH-Z-TERENU-GMINY-MOŃKIPobierz 3.-POZIOMY-RECYKLINGU-I-PRZYGOTOWANIA-DO-PONOWNEGO-UŻYCIA-ODPADÓW-KOMUNALNYCH-UZYSKANE-PRZEZ-GMINĘ-MOŃKIPobierz 4.-INFORMACJE-DOTYCZĄCE-ZUŻYTEGO-SPRZĘTU-ELEKTRYCZNEGO-i-ELEKTRONICZNEGOPobierz 5.-POSTĘPOWANIE-Z-ODPADAMI-EPS-STYROPIANPobierz ...
Czytaj Dalej

DRUKI – DEKLARACJE

1.-Deklaracja-o-wysokości-opłaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-nieruchomość-zamieszkałaPobierz 2.-Deklaracja-o-wysokości-opłaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-nieruchomość-mieszanaPobierz 3.-Załącznik-do-deklaracji-nieruchomość-zamieszkałaPobierz 4.-Załącznik-Nr-3-do-deklaracji-o-wysokości-opłaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymiPobierz ...
Czytaj Dalej