Urząd Miejski w Mońkach

Konta bankowe

Opubilowano dnia: 11 sierpnia, 2019

UWAGA! WAŻNE!

Z dniem 30 czerwca 2020 r., w związku ze zmianą banku obsługującego Gminę Mońki, zmianie ulegają numery kont bankowych.

Zmianie ulegają także indywidualne numery kont bankowych, na które należy dokonywać opłat za:

–  podatki od nieruchomości, rolny, leśny oraz od środków transportowych;

–  należności za odpady komunalne.

Zaktualizowane numery kont bankowych zostaną Państwu przesłane przez Referat Gospodarki Komunalnej i Gospodarowania Odpadami.