Urząd Miejski w Mońkach

Wojewódzkie Dni Seniora

Data publikacji: 5 października, 2019

W czwartek, 3. października w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyły się obchody Wojewódzkich Dni Seniora. W uroczystościach udział wzięli Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski, Przewodniczący Rady Powiatu Monieckiego Dariusz Jaworowski i Dariusz Gwiazda – Dyrektor Monieckiego Ośrodka Kultury. Panowie odebrali z rąk Wojewody Podlaskiego podziękowania za zaangażowanie na rzecz społeczności seniorów. Uroczystość zorganizował Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Białymstoku.

Za pracę i aktywność seniorów, a także dzielenie się ich życiowym doświadczeniem podziękował marszałek Artur Kosicki.

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych to święto obchodzone corocznie 1 października. Ustanowiono je w 1990 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Jego obchody mają na celu uświadamianie społeczeństwu potrzeb osób starszych i barier, jakie napotykają w codziennym życiu.

Redakcja um-monki.pl życzy wszystkim seniorom dużo zdrowia, niesłabnącej energii i aktywności w życiu publicznym.