Urząd Miejski w Mońkach

Wybory Prezydenckie 28.06.2020

Data publikacji: 10 czerwca, 2020

Informacja dla osób chętnych do pracy w komisjach wyborczych

W celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej, należy

  1. Zwrócić się bezpośrednio do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
    Wykaz  komitetów znajduje się na stronach Państwowej Komisji Wyborczej.

Zgłoszenia przez Komitet dokonuje się według wzoru w Załączniku Nr 1.

  • Dokonać zgłoszenia swoje kandydatury komisarzowi wyborczemu. Oznacza to, że wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka obwodowej komisji wyborczej komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełnienia spośród wyborców.

Zgłoszenia wyborców przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy.

Zgłoszenia Indywidualnego dokonuje się według wzoru w Załączniku Nr 2.

Wypełnione oraz podpisane zgłoszenia należy:

  1. dostarczyć bezpośrednio  do Urzędu Miejskiego w Mońkach ul. Słowackiego 5a,

lub

  • wysłać w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej(najpóźniej do dnia 12.06.2020 do godziny 15:30) na adres sekretariat@um-monki.pl

Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginał zgłoszenia należy przesłać do Urzędu poczta tradycyjną(oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).

Obwieszczenie o obwodach głosowania w Załączniku Nr 3.