Urząd Miejski w Mońkach

Zaproszenie do udziału w Jarmarku Brzostowskiego

Data publikacji: 13 lutego, 2019

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej im. Karola Brzostowskiego, jest organizatorem Jarmarku Brzostowskiego – imprezy organizowanej w Sztabinie po raz pierwszy. Przedsięwzięcie ma na celu promowanie obszaru wchodzącego w skład Lokalnej Grupy Działania Fundusz Biebrzański, w tym produktów i usług lokalnych. „Jarmark Brzostowskiego” jest działaniem realizowanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przygotowujemy się do wydarzenia, które będzie miało miejsce 25 sierpnia 2019 roku i rozpoczynamy poszukiwania twórców ludowych, rzemieślników, producentów produktów spożywczych, którzy mogliby zaprezentować się jako wystawcy podczas Jarmarku.

Zwracamy się z serdeczną prośbą o przekazanie informacji dotyczącej planowanego przez nas przedsięwzięcia osobom, które mogłyby być zainteresowane przybyciem, zaprezentowaniem i sprzedażą swoich wyrobów.

Zainteresowanych udziałem w Jarmarku Brzostowskiego prosimy o przesyłanie zgłoszeń zawierających: imię i nazwisko, adres, nr telefonu, krótki opis wytwarzanych wyrobów. Prosimy o informacje o Państwa możliwościach technicznych – namiot/stoisko/stragan (wymiary).

Szczegóły udziału prosimy uzgadniać z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: bibliotekaszt@wp.pl lub telefonicznie pod nr 87 6412069

Z poważaniem

Prezes

Towarzystwa

Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej

im. Karola Brzostowskiego

Małgorzata Ostrowska