Urząd Miejski w Mońkach

Aktywna tablica

Data publikacji: 27 października, 2021

W dniu 27 września 2021 r. w Białymstoku Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski podpisał z Podlaskim Kuratorem Oświaty –  Panią Beatą Pietruszką, działającą w imieniu Wojewody Podlaskiego, umowę o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2021 – “Aktywna tablica”.

Projekt został przygotowany przez zespół nauczycieli z Zespołu Szkół w Mońkach, Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w porozumieniu z Gminą Mońki – organem prowadzącym szkołę. Środki z projektu przeznaczone zostaną na zakup  sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii dla uczniów posiadających specjalne wymagania edukacyjne i  wspomagających proces nauczania –  uczenia się.

Projekt zobowiązuje nauczycieli do uczestnictwa w różnych formach szkolenia oraz udziału w konferencjach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.

W ramach projektu Szkoła Podstawowa Nr 1 w Mońkach im. Jana Pawła II otrzymała dotację w wysokości 35 000 złotych a organ prowadzący szkołę dofinansuje projekt w kwocie : 8 750 złotych. Łączna wartość pozyskanych środków to kwota 43 750 złotych.

Środki inwestowane w oświatę to mądra inwestycja w przyszłość naszych dzieci.

     Alicja Halicka – Pochodowicz     

Dyrektor Zespołu Szkół w Mońkach