Urząd Miejski w Mońkach

,,Biebrzański System Gospodarki Odpadami”

Data publikacji: 26 marca, 2024

21 marca Burmistrz Zbigniew Karwowski uczestniczył w uroczystym otwarciu inwestycji w ramach Biebrzańskiego Systemu Gospodarki Odpadami – etap III – RIPOK. Projekt swoim zasięgiem obejmuje 135 tys. mieszkańców na terenie 22 gmin województwa podlaskiego, będących członkami Związku Komunalnego Biebrza, w tym naszą Gminę Mońki.

W ramach Projektu ,,Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap III -RIPOK” zostały zrealizowane następujące zadania:

  • Zakład Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce, Gmina Grajewo:

– modernizacja z rozbudową instalacji sortowni odpadów niesegregowanych,

– budowa kompostowni kontenerowej wraz z placem dojrzewania na odpady biodegradowalne i zielone,

– rozbudowa budynku administracyjnego na potrzeby socjalne;

  • Zakład Recyklingu w Dolistowie Starym, Gmina Jaświły:

– modernizacja z rozbudową instalacji sortowni odpadów zbieranych selektywnie,

– rozbudowa budynku administracyjnego na potrzeby socjalne;

  • Rozbudowa budynku administracyjnego w Zabielu – na Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe;
  • System teleinformatyczny do odpadów.

Wartość zrealizowanych zadań w ramach Projektu wyniosła ogółem: 61 437 302 zł brutto, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 32 866 459 zł.

Funkcjonowanie nowoczesnych instalacji zagospodarowania odpadów to wymierne korzyści dla całego Podlasia. Zapewnią one przede wszystkim zwiększony odzysk wydzielonych frakcji odpadów surowcowych, ograniczenie ilości składowanych odpadów na składowisku, a także mniejsze zanieczyszczenie środowiska.