Urząd Miejski w Mońkach

Bon na PGR

Data publikacji: 18 lipca, 2022

W lutym bieżącego roku Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski złożył wniosek na przebudowę dróg powiatowych we wsi Boguszewo. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę i został przekazany do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja PGR. Inwestycja o nazwie: Przebudowa dróg we wsi Boguszewo, zakłada modernizację dróg  powiatowych znajdującej się na terenie tego sołectwa.

Przebudowa drogi powiatowej we wsi Boguszewo w przekroju ulicznym na długości około 0,5 km o nawierzchni z betonu asfaltowego z obustronnymi chodnikami oraz przebudowa odcinka drogi ze wsi Boguszewo do zabudowań po byłym PGR w przekroju szlakowym na odcinku o długości około 0,68 km o nawierzchni bitumicznej łącznie z przebudową mostu znajdującego się w przebudowywanym odcinku drogi. Zakres inwestycji może ulec zmianie ze względu na wysokość oferty wykonawcy.

Przewidziane do przebudowy odcinki dróg służą do obsługi komunikacyjnej mieszkańców miejscowości Boguszewo, w której funkcjonowało państwowe gospodarstwo rolne. Inwestycja zwiększy bezpieczeństwo ruchu pieszego i samochodowego. Mieszkańcom miejscowości zapewniony zostanie lepszy dostęp do sieci dróg publicznych prowadzących do głównego ośrodka społeczno-gospodarczego, jakim jest siedziba Gminy i Powiatu, czyli miasto Mońki.  Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców wsi Boguszewo, w której funkcjonowało państwowe gospodarstwo rolne.

Zakres zadania obejmować będzie roboty projektowe oraz budowlane. Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w formule Zaprojektuj – Wybuduj.

Przewidywany okres realizacji inwestycji to okres powyżej 12 miesięcy. Wartość inwestycji to 2.040.500,00, z czego 2,5 % to wkład własny gminy, a pozyskane dofinansowanie to 1.999.690,00 zł.