Urząd Miejski w Mońkach

Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sikorach

Data publikacji: 30 listopada, 2023

W wyniku realizacji zadania pn.:  „Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Sikorach”, w ramach umowy nr 7154/23/B-LZ/PZ-1650/DMS z dnia 15.11.2023 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Kuleszach  zakupiła:

  • Aparat powietrzny nadciśnieniowy -1 szt.
  • Butla do aparatu powietrznego – 1 szt.
  • Maska do aparatu powietrznego wraz z pokrowcem – 1 szt.
  • Sygnalizator bezruchu – 1 szt.
  • Drabinę przenośną ratowniczą – 1 szt.
  • Wąż tłoczny W/52 – 4szt.
  • Wąż tłoczny W/75 – 4 szt.
  • Pilarkę do drewna – 1 szt.
  • Latarkę kontową – 6 szt.
  • Prądownicę wodną – 1 szt.

Środki finansowe na realizację w/w zadania, pochodzą ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – 500,00 zł, ze środków  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 23 252,00 zł oraz Gminy Mońki – 5 938,00 zł.