Urząd Miejski w Mońkach

Forum Seniora

Data publikacji: 11 marca, 2024

Seniorzy z Gminy Mońki będą uczestniczyli w VIII Forum Seniora, które odbędzie się 14 marca 2024 r. w Białymstoku. W planie spotkania są prelekcje na temat zdrowia, pasji, występ artystyczny oraz poczęstunek.

Wydarzenie jest organizowane przez Kurier Poranny oraz Gazetę Współczesną, pod patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego. Partnerem merytorycznym spotkania jest Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku, Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego oraz Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku.

Zaproszenia na to wydarzenie, w imieniu organizatorów wręczył na ręce Przewodniczącego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Mońkach Pana Jerzego Grądzkiego Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski.

Serdecznie dziękujemy Panu Marszałkowi Województwa Podlaskiego Arturowi Kosickiemu, Panu Adamowi Jakuć Redaktorowi Naczelnemu Gazety Współczesnej i Kuriera Porannego oraz Panu Aureliuszowi Mikos Prezesowi Polska Pres Sp. z o.o., za pamięć o naszych seniorach oraz organizację Forum Seniora.

Będzie to okazja do spotkań, rozmów oraz integracji seniorów z województwa podlaskiego.