Urząd Miejski w Mońkach

Ostrzeżenie hydrologiczne

Data publikacji: 23 czerwca, 2023

Gwałtowne wzrosty stanów wody

Uwaga: Pierwszy stopień zagrożeniaOKRES OBOWIĄZYWANIA KOMUNIKATUod 23 czerwca 2023 (piątek) godz. 8:20
do 24 czerwca 2023 (sobota) godz. 8:00

Woj. podlaskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie hydrologiczne: gwałtowne wzrosty stanów wody dla zlewni: zlewnia dolnej Narwi, część zlewni Bugu.W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Źródło: https://www.gov.pl/web/gov/ostrzezenia#/_/szczgoly/18437214