Urząd Miejski w Mońkach

Uwaga wilk

Data publikacji: 13 marca, 2024

Szanowni Państwo !

W związku z pojawieniem się wilka na obszarach gminy, prosimy o zachowanie szczególnej  ostrożności. W razie zauważenia zwierzęcia  prosimy
o niezwłoczne zgłoszenie incydentu na nr alarmowy 112, w celu podjęcia odpowiednich procedur przez uprawnione służby.