Urząd Miejski w Mońkach

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania

Data publikacji: 8 czerwca, 2021

Informujemy, iż w dniu 4 czerwca 2021 r. została  podpisana umowa z Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Pana Artura Kosickiego – Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Pana Marka Olbrysia  – Wicemarszałka Województwa Podlaskiego na udzielenie z budżetu Sejmiku Województwa Podlaskiego pomocy finansowej gminie Mońki  na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Gmina Mońki wnioskowała o przyznanie pomocy finansowej z budżetu województwa podlaskiego 70 000,00 zł  w celu zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Wsparcie  gminie zostało udzielona w wysokości 3 000,00 zł.