Urząd Miejski w Mońkach

Zasady dystrybucji i zażywania tabletek

Data publikacji: 28 czerwca, 2023

Zasady dystrybucji i zażywania tabletek ze stabilnym jodem

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi rządowymi, w załączniku wskazujemy punkty wydawania tabletek ze stabilnym jodem.

Prosimy mieszkańców gminy o zapoznanie się z rozmieszczeniem punktów wydawania tabletek ze stabilnym jodem, zgodnie z miejscem zamieszkania/zameldowania oraz tabelą dawkowania.

  • Zgodnie z informacją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w obecnej chwili zagrożenie radiacyjne nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Polską Agencję Atomistyki.
  • Zażycie tabletek ze stabilnym jodem zalecane jest tylko w momencie wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, po oficjalnym komunikacie od władz.
  • Punkty dystrybucji zostaną uruchomione w przypadku wystąpienia zagrożenia
    (np. awarii elektrowni na skutek działań wojennych w Ukrainie).

Zasady odbioru tabletek ze stabilnym jodem w punktach wydawania na terenie
gminy Mońki:

  • wydawanie tabletek ze stabilnym jodem następuje wyłącznie osobom dorosłym do 60 roku życia (według rekomendacji medycznych osoby po 60 roku życia nie powinny przyjmować jodku potasu). Osobom niepełnoletnim preparat nie będzie wydawany.
  • w pierwszej kolejności tabletki ze stabilnym jodem będą wydawane osobom zameldowanym na terenie gminy Mońki.
  • wydawanie tabletek ze stabilnym jodem jest jednorazowe.
  • jedna osoba może otrzymać odpowiednią liczbę tabletek dla członków rodziny.
  • wydawanie tabletek ze stabilnym jodem będzie następowało zgodnie z kolejnością zgłoszenia się do punktu.

Informacja ma charakter działania prewencyjnego i informacyjnego, aby
w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, mieli Państwo świadomość gdzie się zgłosić i w jaki sposób postępować z
tabletkami
ze stabilnym jodem.