Urząd Miejski w Mońkach

Niepodległa!
Budowa drogi ekspresowej S-16
Projekt „Zdalna szkoła +”

Ostrzeżenia

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 78

27 listopada, 2020

Miejscami prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 76

10 listopada, 2020

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 73

30 października, 2020

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 72

13 października, 2020

JAKOŚĆ POWIETRZA – przekroczenie poziomu informowan …

2 października, 2020

Prognozowane na dzień 02.10.2020 r. przekroczenie poziomu alarmowego (150 μg/m3) […]

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 67

27 sierpnia, 2020

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 66

26 sierpnia, 2020

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 64

19 sierpnia, 2020

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 63

18 sierpnia, 2020

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 62

10 sierpnia, 2020

Komunikat meteorologiczny z godz. 14:23 dnia 07.08.2020

7 sierpnia, 2020

Komunikat meteorologiczny z godz. 14:55 dnia 27.07.2020

27 lipca, 2020

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 105

WOJEWÓDZTWO PODLASKIEOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 105WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃo godz. 07:19 […]

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 58

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 57

20 lipca, 2020

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 56

16 lipca, 2020

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 55

10 lipca, 2020

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 55

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 98

WOJEWÓDZTWO PODLASKIEOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 98WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃo godz. 11:51 […]

KOMUNIKAT OPADOWY z dnia 03.07.2020 godz. 6 UTC

3 lipca, 2020

Ogłoszenia

Obwieszczenie Starosty Monieckiego

26 listopada, 2020

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji…

Wykaz nieruchomości Gminy Mońki

20 października, 2020

Informacja burmistrza Moniek

16 października, 2020

JAKOŚĆ POWIETRZA – przekroczenie poziomu informowan …

2 października, 2020

Prognozowane na dzień 02.10.2020 r. przekroczenie poziomu alarmowego (150 μg/m3) […]

Opieka stomatologiczna nad uczniami

23 września, 2020

Zaproszenie do składania ofert

Zarządzenie Burmistrza Moniek nr 293/20

14 września, 2020

W sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Ciesze

Załącznik do zarządzenia 289/20

30 sierpnia, 2020

Załącznik do zarządzenia 288/20

Załącznik do zarządzenia 287/20

Informacja Burmistrza Moniek

9 lipca, 2020

Zarządzenie 268/20 Burmistrza Moniek

6 lipca, 2020

Obwieszczenie Burmistrza Moniek z dnia 1 lipca 2020 r.

3 lipca, 2020

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

28 maja, 2020

Obwieszczenie Burmistrza Moniek

22 kwietnia, 2020

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki

Zawiadomienie o decyzji

27 marca, 2020

Informacja

12 marca, 2020

o zawieszeniu otwartego konkursu ofert do odwołania.

Informacja

3 marca, 2020

o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mońkach wykazu nieruchomości przeznaczonych do…

Ogłoszenie Burmistrza Moniek

25 lutego, 2020

w sprawie zaproszenia do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert w Gminie Mońki

Zarządzenie Burmistrza Moniek

21 lutego, 2020

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Pyzy i Zyburty

Obwieszczenie Burmistrza Moniek

16 grudnia, 2019

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki