Urząd Miejski w Mońkach

XXIV sesja Rady Miejskiej
Spotkanie z przedstawicielami ZGWWP
81. rocznica wybuchu II wojny światowej

Ostrzeżenia

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 67

27 sierpnia, 2020

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 66

26 sierpnia, 2020

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 64

19 sierpnia, 2020

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 63

18 sierpnia, 2020

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 62

10 sierpnia, 2020

Komunikat meteorologiczny z godz. 14:23 dnia 07.08.2020

7 sierpnia, 2020

Komunikat meteorologiczny z godz. 14:55 dnia 27.07.2020

27 lipca, 2020

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 105

WOJEWÓDZTWO PODLASKIEOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 105WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃo godz. 07:19 […]

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 58

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 57

20 lipca, 2020

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 56

16 lipca, 2020

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 55

10 lipca, 2020

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 55

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 98

WOJEWÓDZTWO PODLASKIEOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 98WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃo godz. 11:51 […]

KOMUNIKAT OPADOWY z dnia 03.07.2020 godz. 6 UTC

3 lipca, 2020

KOMUNIKAT HYDROLOGICZNY z dnia 03.07.2020 godz. 6 UTC

Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo nr 96

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 54

2 lipca, 2020

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 52

29 czerwca, 2020

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 50

23 czerwca, 2020

Ogłoszenia

Zarządzenie Burmistrza Moniek nr 293/20

14 września, 2020

W sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Ciesze

Załącznik do zarządzenia 289/20

30 sierpnia, 2020

Załącznik do zarządzenia 288/20

Załącznik do zarządzenia 287/20

Informacja Burmistrza Moniek

9 lipca, 2020

Zarządzenie 268/20 Burmistrza Moniek

6 lipca, 2020

Obwieszczenie Burmistrza Moniek z dnia 1 lipca 2020 r.

3 lipca, 2020

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

28 maja, 2020

Obwieszczenie Burmistrza Moniek

22 kwietnia, 2020

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki

Zawiadomienie o decyzji

27 marca, 2020

Informacja

12 marca, 2020

o zawieszeniu otwartego konkursu ofert do odwołania.

Informacja

3 marca, 2020

o wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mońkach wykazu nieruchomości przeznaczonych do…

Ogłoszenie Burmistrza Moniek

25 lutego, 2020

w sprawie zaproszenia do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert w Gminie Mońki

Zarządzenie Burmistrza Moniek

21 lutego, 2020

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Pyzy i Zyburty

Obwieszczenie Burmistrza Moniek

16 grudnia, 2019

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki

Informacja Burmistrza Moniek

10 grudnia, 2019

Informacja o dyżurze NPP

4 grudnia, 2019

W dniu 27 grudnia 2019r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowany […]

Informacja Burmistrza Moniek

13 listopada, 2019

Komunikat meteorologiczny

8 listopada, 2019

Komunikat meteorologiczny z godz. 02:00 dnia 08.11.2019 Nazwa biura IMGW-PIB […]

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach

16 października, 2019