tło strony
informacja
dotycząca zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki, prognozy oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagodpodarowania przestrzennego miasta Mońki oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki i prognozy oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki.
więcej
Komunikat
W sprawie warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacji zbiorowej zlokalizowanych przy drogach krajowych na terenie województwa podlaskiego zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku dla operatów i przewoźników wykonujących regularne przewozy osób w publicznym transporcie drogowym.
więcej
Wykaz
położonych przy drogach krajowych na terenie Gminy Mońki przystanków komunikacji zbiorowej będących w Zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
więcej

Inwestycje

Aktualności

Prezydent RP Andrzej Duda w Mońkach

avatar

więcej

Opublikowano:15:30:24 11.09.2015 r.

AKCJA LIŚĆ

avatar ZA OKNEM JESIEŃ….
NA NASZE POSESJE I CHODNIKI OPADA CORAZ WIĘCEJ LIŚCI. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM MIESZKAŃCY MIASTA MOŃKI, MOGĄ SKORZYSTAĆ Z AKCJI ODBIORU LIŚCI ZE SWOJEJ POSESJI.

więcej

Opublikowano:17:20:05 06.10.2015 r.

AKCJA WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

avatar UWAGA! Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej miasta i gminy Mońki, którzy chcą skorzystać z bezpłatnego odbioru odpadów wielkogabarytowych mogą je wystawić w wyznaczonych terminach przed swoją posesję.

więcej

Opublikowano:17:25:16 06.10.2015 r.

INFORMACJA

avatar Burmistrz Moniek działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a, został wywieszony w dniu 5 października 2015 r., na okres 21 dni do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie w drodze bezprzetargowej, położonej we wsi Kołodzież oznaczonej jako działka Nr 60 o pow. 0,7583 ha.

więcej

Opublikowano:18:51:23 05.10.2015 r.

Rekordowy wynik Fundacji

avatar Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego dbając o jawność oraz przejrzystość swoich działań, jak co roku pragnie przedstawić Państwu szczegółowe sprawozdanie z przekazania 1% podatku.

więcej

Opublikowano:10:43:00 05.10.2015 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWALCZANIA SZROTÓWKA KASZTANOWCOWIACZKA

avatar
Szrotówek Kasztanowcowiaczek (Cameraria ohridella) występuje w Polsce powszechnie na drzewach rodzaju kasztanowiec. Szkodnik ten jest odporny na niekorzystne warunki zewnętrzne i posiada duży potencjał biologiczny.

więcej

Opublikowano:18:34:01 01.10.2015 r.

IX sesja Rady Miejskiej

avatar
W piątek, 18 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mońkach odbyła się IX sesja Rady Miejskiej.

więcej

Opublikowano:20:02:54 21.09.2015 r.

Informacja o przerwach w dostawie wody

avatarInformujemy iż w związku z remontem ul. Wyszyńskiego, Witosa oraz Wiejskiej w dniach 21 – 25 września 2015 roku w godzinach 8.00 – 14.00 na terenie Osiedla „Zachód nastąpią przerwy w dostawie wody oraz możliwe okresowe pogorszenie jej parametrów.

więcej

Opublikowano:10:28:23 18.09.2015 r.