tło stronySzanowni Państwo,

W związku ze zmianą nazwy konta poczty elektronicznej monki@um.pl prosimy o kierowanie korespondencji do Urzędu Miejskiego w Mońkach na adres sekretariat@um-monki.pl

Urząd Miejski w Mońkachinformacja
dotycząca zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki, prognozy oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagodpodarowania przestrzennego miasta Mońki oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki i prognozy oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki.
więcej
Komunikat
W sprawie warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacji zbiorowej zlokalizowanych przy drogach krajowych na terenie województwa podlaskiego zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku dla operatów i przewoźników wykonujących regularne przewozy osób w publicznym transporcie drogowym.
więcej
Rozkład jazdy PKP
Wykaz
położonych przy drogach krajowych na terenie Gminy Mońki przystanków komunikacji zbiorowej będących w Zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
więcej

Inwestycje

Aktualności

Ogłoszenie Burmistrza Moniek

avatar z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie zaproszenia do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert w Gminie Mońki w 2017r.

więcej

Opublikowano:20:34:40 22.02.2017 r.

Spotkanie HDK podsumowujące działalność w 2016 roku

avatar
Ubiegły rok był znacząco lepszy od roku 2015. W mieście Goniądz przeprowadzono 5 akcji pobierania krwi, na których pobrano 149 donacji na łączną ilość 69,70 litra krwi (wzrost o 2 donacje względem 2015roku). Strażacy z OSP Goniądz przekazali 23 donacji na łączną ilość 13 litrów drogocennej krwi. Mieszkańcy miasta i okolicy przekazali 126 donacji na łączną ilość 56,7 litra krwi(wzrost 2, 7 litra) .

więcej

Opublikowano:14:58:22 26.02.2017 r.

Spotkanie z monieckimi przedsiębiorcami

avatar
Zgodnie z umową w dniu 22 lutego 2017 r. Burmistrz Moniek oraz Radni Rady Miejskiej spotkali się z przedsiębiorcami z terenu miasta. Głównym tematem rozmów była przyjęta w dniu 25.08.2016 roku przez Radnych uchwała (intencyjna) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

więcej

Opublikowano:14:50:56 26.02.2017 r.

OGŁOSZENIE

avatar Zgodnie z art. 27 pkt. 5 ustawy z dnia 28 grudnia 2012 r. o nasiennictwie oraz porozumieniami zawartymi przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych i Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Krzyżewie, pełniącą rolę Stacji Koordynującej PDO dla województwa podlaskiego z Samorządem Województwa Podlaskiego i Podlaską Izbą Rolniczą oraz po zapoznaniu się z opinią Zespołu Wojewódzkiego PDO podjąłem decyzję o utworzeniu Listy Odmian zalecanych do uprawy odmian na obszarze naszego województwa (LOZ) na rok 2017 dla następujących gatunków roślin: pszenica jara, jęczmień jary, owies, pszenżyto jare, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień ozimy, groch siewny, łubin wąskolistny, łubin żółty, kukurydza, rzepak ozimy.

więcej

Opublikowano:22:25:47 23.02.2017 r.

INFORMACJA

avatar Burmistrz Moniek działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a, zostały wywieszone w dniu 22 lutego 2017 r., na okres 21 dni do publicznej Wiadomości, wykazy nieruchomości położonych na ternie miasta i gminy Mońki przeznaczonych do sprzedaży W drodze bezprzetargowej

więcej

Opublikowano:22:00:56 23.02.2017 r.

OGŁOSZENIE

avatar

więcej

Opublikowano:21:53:04 23.02.2017 r.

OGŁOSZENIE

avatar W związku z wiosennymi przelotami dzikiego ptactwa również przez obszar województwa podlaskiego zwracam się z prośbą o przekazanie informacji mieszkańcom gminy o zachowaniu szczególnej ostrożności w trosce o właściwe zabezpieczenie drobiu w swoich gospodarstwach. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzeniem z 27 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r., poz. 2091) nakazał wprowadzić szczególne środki ostrożności. Z przeprowadzonych lustracji w terenie wynika, że nie wszyscy posiadacze drobiu zastosowali się do środków ostrożności.

więcej

Opublikowano:20:27:29 22.02.2017 r.

Jak wybrać bezpieczną placówkę?

avatar Jeżeli ktoś z Twojej rodziny zamieszka w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, w podeszłym wieku, odwiedzaj tę osobę jak najczęściej. Nie uprzedzaj o terminach i godzinach swoich wizyt.

więcej

Opublikowano:18:02:53 20.02.2017 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2017 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W MOŃKACH

avatar z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu monieckiego

więcej

Opublikowano:21:52:37 17.02.2017 r.