tło strony


Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą nazwy konta poczty elektronicznej monki@um.pl prosimy o kierowanie korespondencji do Urzędu Miejskiego w Mońkach na adres sekretariat@um-monki.pl

Urząd Miejski w Mońkachinformacja
dotycząca zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki, prognozy oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagodpodarowania przestrzennego miasta Mońki oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki i prognozy oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki.
więcej
Komunikat
W sprawie warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacji zbiorowej zlokalizowanych przy drogach krajowych na terenie województwa podlaskiego zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku dla operatów i przewoźników wykonujących regularne przewozy osób w publicznym transporcie drogowym.
więcej
Rozkład jazdy PKP
Wykaz
położonych przy drogach krajowych na terenie Gminy Mońki przystanków komunikacji zbiorowej będących w Zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
więcej

Inwestycje

Aktualności

ZARZADZENIE NR 195/16 BURMISTRZA MONIEK

avatar z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Kochanowskiego W Mońkach.

więcej

Opublikowano:15:28:48 18.05.2016 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

avatar
Na wykonanie usługi opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Mońki

więcej

Opublikowano:14:14:29 16.05.2016 r.

Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mońkach

avatar
W dniu 16 maja 2016 r. Gmina Mońki reprezentowana przez Burmistrza Moniek Zbigniewa Karwowskiego podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Piotra Dzierżanowskiego umowę Nr 070/16/B-LZ/PZ-061/D na dotację sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mońkach.

więcej

Opublikowano:14:05:23 20.05.2016 r.

Podlasiaczki na Festiwalu Piosenki i Tańca

avatar
Dnia 18 maja 2016 r. zespół „Podlasiaczki”, po raz trzeci reprezentował Mońki na XIV Festiwalu: „Piosenki i Tańce Naszego Regionu”.

więcej

Opublikowano:13:49:26 20.05.2016 r.

Z A P R O S Z E N I E

avatar Niniejszym zapraszam do składania ofert cenowych na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej we wsi Kosiorki gm. Mońki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 117 z działką Nr 116, zgodnie z załączoną mapą.

więcej

Opublikowano:17:30:10 19.05.2016 r.

OGŁOSZENIE

avatar

więcej

Opublikowano:17:21:53 19.05.2016 r.

I N F O R M A C J A

avatar urmistrz Moniek działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a, w dniu 19 maja 2016 r. zostały wywieszone na okres 21 dni do publicznej wiadomości, wykazy nieruchomości gruntowych, położonych w Mońkach, przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej


więcej

Opublikowano:17:17:33 19.05.2016 r.

I MIEJSCE SCHOLI GLORIA W DIECEZJI

avatar
W ostatnią sobotę 14 maja dziecięca schola GLORIA ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mońkach zdobyła I miejsce w XXVIII FESTIWALU PIEŚNI LITURGICZNEJ I PIOSENKI RELIGIJNEJ, który odbył się w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej w Białymstoku.

więcej

Opublikowano:15:42:00 18.05.2016 r.

XIX sesja Rady Miejskiej w Mońkach

avatar
W piątek, 13. maja w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyły się obrady XIX sesji Rady Miejskiej w Mońkach.

więcej

Opublikowano:16:08:29 17.05.2016 r.

Zielone Świątki w krwiodawstwie.

avatar
W niedziela 15 maja 2016 r. okazała się dobrym dniem dla oczekujących na operacje.

więcej

Opublikowano:13:34:23 16.05.2016 r.