ZAPROSZENIE
Wirtualny Spacer
Rodzina
informacja
dotycząca zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki, prognozy oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagodpodarowania przestrzennego miasta Mońki oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki i prognozy oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki.
więcej
Komunikat
W sprawie warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacji zbiorowej zlokalizowanych przy drogach krajowych na terenie województwa podlaskiego zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku dla operatów i przewoźników wykonujących regularne przewozy osób w publicznym transporcie drogowym.
więcej
Wykaz
położonych przy drogach krajowych na terenie Gminy Mońki przystanków komunikacji zbiorowej będących w Zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
więcej
OFERTA INWESTYCYJNA GMINY MOŃKI

Informacje

dla rolników

ROK 2014

Dopuszczony jest obrót materiałem siewnym kukurydzy MON 810, to gwarantuje międzynarodowym korporacjom nasze prawo, ale równocześnie zgodnie z naszym prawem tak jak i w zeszłym roku nie wolno stosować materiału siewnego GMO. więcej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń więcej

ROZPORZĄDZENIE Nr 3/2014 WOJEWODY PODLASKIEGO| z dnia 27 lutego 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na obszarze przekraczającym obszar jednego powiatu więcej

Obszar powiatu monieckiego został wskazany jako zagrożony wystąpieniem ASF
więcej


ROK 2013

pokaż

ROK 2012

pokaż

Aktualizacja: 13:30:25 24.03.2014r.

nie wiem
umowa

Gmina Mońki i Urząd Rejonu Alytus (dalej nazywają się stronami), zmierzające osiągnąć rozwój długofalowej i korzystnej współpracy dla obu stron w kierunku ekonomiki, kultury, edukacji, turyzmu i socjalnym sfery, uzgodniły co następuje (...)
więcej

Inwestycje

Aktualności

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MONIEK

avatar O możliwości składania wniosków na udzielenie dotacji dla przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Mońki.
Informuję o przystąpieniu do tworzenia listy osób ubiegających się o usunięcie
wyrobów zawierających azbest w 2015 roku.

więcej

Opublikowano:19:33:11 15.01.2015 r.

Drodzy czciciele św. Jana Pawła II!

avatar Mieszkańcy miasta Mońki oraz powiatu monieckiego pragnąc uczcić pamięć Wielkiego Rodaka Papieża Jana Pawła II powołali w roku 2011 Komitet Budowy Pomnika Świętego Jana Pawła II w Mońkach. W skład Komitetu Honorowego weszło 26 znanych i cenionych Osobistości z terenu naszego miasta, powiatu oraz województwa podlaskiego.

więcej

Opublikowano:18:45:59 25.01.2015 r.

„Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie- Ognisty Ratownik - Gorąca Krew”

avatar
Protokół z posiedzenia komisji okręgowej w Białymstoku dn. 30.12.2014 r. IX edycji programu „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie- Ognisty Ratownik - Gorąca Krew”

więcej

Opublikowano:17:17:56 22.01.2015 r.

III miejsce w konkursie dla KP PSP Mońki

avatar Kolejny raz KP PSP Mońki w kraju zdobyła III miejsce w kategorii „Najaktywniejsza Jednostka PSP” w IX edycji programu „Ognisty Ratownik - Goraca Krew” organizowanej przez Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża, Państwową Straż Pożarną i Ochotniczą Straż Pożarną.

więcej

Opublikowano:17:07:39 22.01.2015 r.

Spotkanie z pisarką Katarzyną Janowicz-Timofiejew

avatarW dniu 21 stycznia 2015 roku w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach gościła białostocka pisarka Katarzyna Janowicz -Timofiejew.

więcej

Opublikowano:16:18:55 21.01.2015 r.

OGŁOSZENIE

avatar Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach informuje, że w miesiącu styczniu 2015 r. wydawane są artykuły spożywcze dla osób potrzebujących.
Osoby zainteresowany proszone są o zgłaszanie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach w godz. 7:30-15:30.

więcej

Opublikowano:09:00:20 19.01.2015 r.

Wykład dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku

avatar
15.01. 2015r. odbył się kolejny wykład dla słuchaczy UTW, był on tym razem poświęcony historii Moniek i spotkał się z dużym zainteresowaniem również ze strony innych mieszkańców.

więcej

Opublikowano:14:04:31 16.01.2015 r.

INFORMACJA

avatar Burmistrz Moniek działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń W siedzibie Urzędu Miejskiego w Mońkach przy
ul. Słowackiego 5a, zostały wywieszone w dniu 15 stycznia 2015 r., na okres 21 dni do publicznej wiadomości, wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w drodze bezprzetargowej ...

więcej

Opublikowano:19:45:23 15.01.2015 r.

Pierwsze pobieranie krwi w 2015 roku .

avatar
Pobieranie krwi pierwszy raz w tym roku rozpoczęliśmy wraz z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, która rozpoczęła swój XXIII finał dnia 11.01.2015 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Mońkach. Na ogłoszoną akcję przybyło ponad 70 krwiodawców.

więcej

Opublikowano:21:39:14 12.01.2015 r.

ZAPROSZENIE

avatar

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach
informuje, iż od 2 stycznia 2015 roku prowadzi nabór uczestników
do projektu systemowego ,,Determinacja – Aktywna integracja - Akceptacja”.

więcej

Opublikowano:13:40:44 12.01.2015 r.

Rekordowy finał w Mońkach

avatar Po raz drugi dzięki zaangażowaniu Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego w Mońkach odbył się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, któremu przewodziła Anna Porębska - Prezes Fundacji.

więcej

Opublikowano:13:38:24 12.01.2015 r.

OGŁOSZENIE

avatar
Oddział Regionalny PCK w Białymstoku ufundował paczki dla dzieci honorowych krwiodawców. Spotkanie choinkowe dla najmłodszych odbędzie się 31.01.2015 r. o godz.11.00 w Monieckim Ośrodku Kultury. Ilość paczek jest ograniczona, więc proszę rodziców o zgłaszanie dzieci na w/w spotkanie.

więcej

Opublikowano:18:58:15 10.01.2015 r.

Informacja Komendy Powiatowej Policji w Mońkach o organizacji XXIII Finału WOŚP

avatar Uprzejmie informuję, że w dniu 11.01.2015 r. zaplanowano XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wzorem lat ubiegłych na terenie powiatu monieckiego odbędą się imprezy artystyczne, podczas których prowadzone będą całodzienne zbiórki pieniędzy oraz innych przedmiotów wartościowych.

więcej

Opublikowano:20:44:47 09.01.2015 r.

Gratulacje od Prof. Barbary Kudryckiej - Posła do Parlamentu Europejskiego

avatar Serdecznie gratuluję Panu uzyskania mandatu Burmistrza. Pełnienie tej funkcji to duży prestiż, ale i ogromna odpowiedzialność. Jestem jednak przekonana, iż doświadczenie oraz wiedza posiadana przez Pana będą pomocne przy realizacji zadań powierzonych przez lokalną społeczność.

więcej

Opublikowano:20:36:22 09.01.2015 r.

Gratulacje od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

avatar Szanowny Panie Burmistrzu!
W związku z wyborem na zaszczytną funkcję Burmistrza, proszę o przyjęcie moich serdecznych gratulacji. Pana wybór jest efektem społecznego zaufania i poparcia, jakim obdarzyli Pana wyborcy. Wyrazy szczerego uznania kieruję także ku wybranym radnym. Razem rozpoczną Państwo ważną i odpowiedzialną pracę dla dobra
całej lokalnej wspólnoty.

więcej

Opublikowano:20:30:15 09.01.2015 r.

INFORMACJA

avatar Uprzejmie informuje, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzieliło następującej odpowiedzi na nasze pismo w sprawie zabezpieczenia nasion ze strefy z ograniczeniami: Najnowsza opinia naukowa EFSA dotycząca afrykańskiego pomoru świń [EFSA Journal 2014;12(4):2628] (...)

więcej

Opublikowano:10:57:51 08.01.2015 r.