tło strony


informacja
dotycząca zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki, prognozy oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagodpodarowania przestrzennego miasta Mońki oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki i prognozy oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki.
więcej
Komunikat
W sprawie warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacji zbiorowej zlokalizowanych przy drogach krajowych na terenie województwa podlaskiego zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku dla operatów i przewoźników wykonujących regularne przewozy osób w publicznym transporcie drogowym.
więcej
Wykaz
położonych przy drogach krajowych na terenie Gminy Mońki przystanków komunikacji zbiorowej będących w Zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
więcej

Inwestycje

Aktualności

ZARZĄDZENIE NR 128/16 BURMISTRZA MONIEK

avatar
z dnia 22 stycznia 2016r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w Gminie Mońki w 2016 roku.

więcej

Opublikowano:14:47:04 22.01.2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 127/16 BURMISTRZA MONIEK

avatar
z dnia 21 stycznia 20l6r.
w sprawie regulaminu dotyczącego trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych w Gminie Mońki w 2016 r.

więcej

Opublikowano:14:37:20 21.01.2016 r.

UWAGA

avatar

więcej

Opublikowano:18:13:17 12.02.2016 r.

ZAWIADOMIENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

avatar Zapraszam mieszkańców wsi Mońki a obecnie mieszkańców miasta Mońki - Al. Wojska Polskiego od Nr 107 do końca, ul. Wl. Puchalskiego, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Szlacheckiej, ul. Mickiewicza od Nr 85A do końca i ul. Białostockiej Nr 109, do udziału w konsultacjach w sprawie sprzedaży działki Nr 1656 0 pow. 0,3508 ha położonej w Mońkach, stanowiącej mienie gminne.

więcej

Opublikowano:18:05:31 12.02.2016 r.

OGŁOSZENIE

avatarPowiatowy Lekarz Weterynarii w Mońkach przypomina o obowiązkach nałożonych na posiadaczy mody chlewnej wynikających z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

więcej

Opublikowano:18:40:17 11.02.2016 r.

Program Pomocy Dzieciom stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

avatar
Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

więcej

Opublikowano:18:33:49 11.02.2016 r.

Spotkanie z Michałem Sanczenko

avatar
10 lutego 2016 roku, Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach zorganizował spotkanie z Michałem Sanczenko – podlaskim łucznikiem konnym, wieloletnim zawodnikiem międzynarodowej rangi, który kilkakrotnie startował w Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata

więcej

Opublikowano:18:26:45 11.02.2016 r.