tło strony


Szanowni Państwo,

W związku ze zmianą nazwy konta poczty elektronicznej monki@um.pl prosimy o kierowanie korespondencji do Urzędu Miejskiego w Mońkach na adres sekretariat@um-monki.pl

Urząd Miejski w Mońkachinformacja
dotycząca zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki, prognozy oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagodpodarowania przestrzennego miasta Mońki oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki i prognozy oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki.
więcej
Komunikat
W sprawie warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacji zbiorowej zlokalizowanych przy drogach krajowych na terenie województwa podlaskiego zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku dla operatów i przewoźników wykonujących regularne przewozy osób w publicznym transporcie drogowym.
więcej
Rozkład jazdy PKP
Wykaz
położonych przy drogach krajowych na terenie Gminy Mońki przystanków komunikacji zbiorowej będących w Zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
więcej

Inwestycje

Inwestycje
Inwestycje
Inwestycje
Inwestycje

Aktualności

GAZ ZIEMNY W MOŃKACH

avatar
W dniu 26 czerwca 2017roku w Urzędzie Miejskim w Mońkach została podpisana umowa na budowę sieci gazowniczej w mieście Mońki pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa spółka z o.o z wykonawcą sieci Podlaskie Przedsiębiorstwo Sanitarne Ewa Truchan (lider konsorcjum) w Suwałkach ul. Leśna 5.

więcej

Opublikowano:2017-06-27 13:08:52

Matematyczny Czar Par

avatar
Już po raz dziewiętnasty w Szkole Podstawowej nr 1 w Mońkach spotkali się młodzi matematycy powiatu monieckiego. Tym razem do walki o puchary Burmistrza Moniek i Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz inne nagrody rzeczowe stanęło 38 uczniów z następujących szkół : Szkoła Podstawowa w Jasionówce, Szkoła Podstawowa w Krypnie, Szkoła Podstawowa w Kalinówce Kościelnej, Szkoła Podstawowa w Jaświłach, i Szkoła Podstawowa nr 1 w Mońkach.

więcej

Opublikowano:2017-06-25 17:20:58

INFORMACJA

avatar

więcej

Opublikowano:2017-06-21 21:38:12

PODLASCY TWÓRCY DZIECIOM - "Portrety imion dziecięcych"

avatar
21 czerwca 2017 roku Oddział dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach zorganizował czwarte spotkanie z cyklu "PODLASCY TWÓRCY DZIECIOM", który ma na celu popularyzację twórczości podlaskich autorów książek adresowanych do dzieci.

więcej

Opublikowano:2017-06-21 21:34:52

KOMUNIKAT

avatar Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że do dnia 11 lipca 2017 r. można składaæ Wnioski o udzielenie pomocy w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce.
Wnioski należy składaæ do Oddziału Terenowego ARR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń ubiegającego się o pomoc.

więcej

Opublikowano:2017-06-21 21:31:18

ZMIANY W WYCINCE DRZEW!

avatar
W dniu 17 czerwca weszła w życie zmiana ustawy o ochronie przyrody. Wprowadziła ona znaczne zmiany szczególnie w przypadku osób fizycznych, które będą usuwać drzewo na cele nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

więcej

Opublikowano:2017-06-21 21:26:39

OGŁOSZENIE

avatar

więcej

Opublikowano:2017-06-19 20:00:29

KOMUNIKAT

avatar W środę, 21 czerwca br. w godzinach 9.00-15.00 Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w całej Polsce otworzą swoje drzwi dla wyborców. Każdy będzie mógł wziąć udział w konsultacjach kształtu kart do głosowania w przyszłorocznych wyborach samorządowych, zapoznać się z najważniejszymi zasadami przeprowadzania tych wyborów oraz poznać swoje prawa, wynikające z Kodeksu wyborczego.

więcej

Opublikowano:2017-06-19 19:56:46